No warranty - Categories - Spoločnosť

Kulturni Kreativci

Existuje skupina, ktorú americkí vedci pomenovali “kultúrni kreatívci”. Dnes sú už nielen v zámorí, ale i v celej Európe, vrátane Maďarska. Chceli by vytvoriť niečo iné, nový svetový názor, novú kultúru a nové hodnoty. Zhovárali sme sa s Frigyesom Fogelom, ktorý svojimi dokumentárnymi filmami rozširuje svetonázor kultúrnych kreatívcov (KK).


Kto sú kultúrni kreatívci?


Existuje mnoho mylných predstáv o tejto téme. Skôr by som odpovedal na otázku: kto NIE sú KK? Nie sú hnutie, ani organizácia, nemajú nič spoločné s politikou. Toto je globálny fenomén, od Ameriky cez Európu až po Japonsko. Môj priateľ Peter Takats, s ktorým spolupracujeme, definoval kultúrnych kreatívcov takto: "Kultúrni kreatívci hľadajú nové cesty vo všetkých spoločenských oblastiach. Také, kde sú aktívnymi účastníkmi a ktorých procesy môžu aktívne usmerňovať. Nie je náhoda, že v širokej základni občianskych hnutí súčasnosti, keď ľudia berú kontrolu svojho vlastného osudu do svojich rúk, nachádzame tvrdé tvorivé jadro kultúrnych kreatívcov. Súčasný moderný človek vyznávajúci takéto hodnoty chce byť aktívnym tvorcom a správcom svojho osudu - to je ich krédo. Preto je pochopiteľné aj to, že títo ľudia sú stále menej spokojní s tým, čo ponúkali demokratické spoločenské systémy na konci XX. storočia a ponúkajú aj v súčasnosti. A tak sa pomerne so zvyšovaním ich počtu , resp. posilňovaním ich aktivity postupne rozbiehali také iniciatívy, ktoré sú zamerané na ďalší rozvoj súčasného demokratického systému."
Ako vznikol ten názov?


Paul H. Ray sociológ a Sherry Ruth Anderson psychologička 13 rokov pracovali na prieskume v USA a počas tejto doby sa opýtali viac ako 100.000 amerických občanov, vytvorili viac než 100 pracovných skupín na posúdenie, toho, v akom pomere v spoločnosti sú v Spojených štátoch prítomní doteraz obvyklé, alebo doteraz známe - modernistické a tradíciu uznávajúce, alebo republikánske a demokratické - skupíny. Vyhodnotenie dát prieskumu priniesol šokujúci výsledok, že popri dvoch obvyklých skupinách existuje ešte aj mimoriadne veľká a doteraz neznáma skupina v Spojených štátoch, ktorá sa považuje za samostatnú a nezávislú od všeobecne známej kultúry, alebo za odseparovanú skupinu. Na otázku, koľko je vlastne takých ľudí dostali výskumný pracovníci takú ohromujúcu odpoveď, že viac ako 50 miliónov ľudí, patrí do tejto, autormi kultúrnymi kreatívcami zvanej skupiny, čo presahuje 25%! americkej populácie, Preto pomenovali štúdiu trefným názvom "Kultúrni Kreatívci - Ako zmení 50 miliónov ľudí svet" ("The Cultural Creatives - How 50 milion People Are Changing te World" (New York, Harmony Books, 2000 okt.) Dnes je tento počet asi tak 85. miliónov v USA a 150 miliónov v Európe.
Aký spôsob myslenia charakterizuje kultúrnych kreatívcov?


Autori spomínanej štúdie poukazujú na to, že ako vyrástli z hnutí vzniknutých zo sociálnych nespokojností a duchovných, psychologických hnutí v 60-ych rokoch také skupiny, ktoré tvoria dnes kultúrnych kreatívcov. Súčasne sa snažili čo najpresnejšie definovať charakteristické vlastnosti tejto skupiny. Kľúčovou vlastnosťou týchto ľudí je to, že všetci si myslia, že sú osamelí. Respondenti takmer bez výnimky majú pocit, že v ich okolí, nikto nerozmýšľa podobne ako oni, a pretože samozrejme v tlači a médiách kontrolovaných mocou, je o tejto oblasti zakázané hovoriť - aby zdanie osamelosti mohli nejaký čas udržiavať - tento pocit média a prostredie neustále posilňujú. Samozrejme, že týchto ľudí už môže byť ťažké oklamať takýmito trikmi, pretože oni by chceli pochopiť svet a jeho procesy prostredníctvom svojho rozmýšľania, tradičné reklamné a marketingové techniky ich nemôžu ovplyvniť v takej miere, ako ostatných ľudí, preto lebo podľa prieskumu ich jednoznačne odmietajú, a pociťujú to ako hrubý zásah do ich životov a považujú to za útok proti osobnej slobode.
S akými otázkami sa zaoberajú títo ľudia?


Radi by videli súvislosti prebiehajúcich javov vo svete v celom svojom rozsahu, čiže od začiatku do konca presne vedieť, aký proces a prečo prebiehal. Radi by vedeli, že čo je v skutočnosti v skrytých pozadiach a dôvodoch zverejnených káuz, čiže čo je skutočná pravda. Žijú veľmi vážny a mimoriadne intenzívny vnútorný život, a na ten vnútorný život kladú veľmi veľký dôraz. Vytvorili, alebo by chceli vytvoriť novú formu duchovnej mysle, svätosti, alebo posvätných vecí. Táto nová sviatosť nie je nič iné ako tá ich snaha, aby svoj osobný rozvoj dali do služieb iným t.j. do služieb duchovného sveta. Ďalším základným princípom týchto ľudí je, aby ich reči boli v súlade s tým, čo chcú dosiahnuť vo svojom živote. Samozrejme, autori popísali aj mnoho iných charakteristík, ktoré môže ktokoľvek prečítať, koho tá téma zaujme hlbšie.
Čo môžu zmeniť kultúrni kreatívci?


Prvé a najdôležitejšie je, aby si nikto nemyslel, že je sám, že len on rozmýšľa ináč. Zvlášť teraz, keď vznikla novšia štúdia v súvislosti s touto témou, už nie len o kulturnych kreativcoch, ale hovorí o novej "kreatívnej triede”. To mi dáva dôvod k mimoriadne vážnym nádejom, v súvislosti s tou novou budúcnosťou, ktorú som načrtol. Zvlášť ak k týmto číslam pridáme aj aj tie, ktoré určili prieskumy pre Európu vytvorené následne po americkom prieskume. Na základe toho sme oprávnení predpokladať, že v Európe, žije 80 až 90 miliónov takých ľudí, ktorých povedomie o životný štýl môžu byť klasifikované ako kultúrni kreatívci.
Sú už viditelné stopy “aktivity” kultúrnych kreatívcov?


Nárast tohto civilného sektora počas posledných 10 až 15 rokov bol explozívny a aktivita a činnosť ľudí v tejto oblasti neuveriteľne narástla. Táto občianska sféra, zase vyvára taký obraz sveta, ktorý doteraz ešte vôbec neexistoval. Dalo by sa povedať, že začal proces, počas ktorého tie práva a povinnosti, ktoré v priebehu dejín preberali vždy vlády, prevezme postupne stále viac a viac civilistov, obyvateľov, a nimi vytvorené organizácie. Civilisti, občania začínajú organizovať seba, začnú vytvárať organizácie a komunity a tie vzájomne prepoja, aby nimi rozpoznané hodnoty uskutočnili vo svete zaviedli ich aj do každodenného života. To znamená, že sa začal proces vytvárania nových foriem budúcnosti a aj prevzatia moci, napriek všetkému úsiliu súčasnej moci. Tento proces vytvára praktickú možnosť k tomu, aby si ľudia mohli vytvoriť vnútorné aj vonkajšie väzby s takou autentickou bytosťou, ktorá pred niekoľkými rokmi viedla k úplne novému pojmu, pred pár rokmi ešte úplne neznámej forme podnikania: k objaveniu sociálnych podnikateľov. Sú to ľudia, ktorí popri vytváraní tradičnej podnikateľskej kvality vytvárajú podnikateľskú nadhodnotu, nie v podnikateľskej a ekonomickej oblasti, ale v spoločenskej sfére. Inými slovami, sociálne podnikanie nie je nič iné, ako skutočnosť, že časť podnikateľov už dosiahol takú úroveň vedomia, že snažia sa spojiť svoje duchovné hodnoty zo svojou každodennou prácou. Jedná sa o nových svetoobčanov, ktorí sa neznechutili vidiac náznaky chaosu a kolapsu, ale vidia v nich tie skvelé možnosti, ktoré človeku na zemi v doterajších dejinách ešte nikdy neboli dané.
Aj vy používate spoločenské siete, rovnako ako iné skupiny, môžeme vás nájsť aj na Facebooku. Prečo považujete za dôležitú vašu účasť na týchto médiách?


Podľa môjho názoru, musím dosiahnuť ten bodu zvratu, ktorá pospája veľké množstvo kultúrnych kreatívcov, aby si uvedomili, že nie sú sami, a reprezentujú určujúcu epochu meniacu silu. To je dôvod, prečo považujem za užitočné možnosti, ktoré ponúka internet, ale sieť používam, len ako užitočný nástroj, a nie na schovávanie sa a zanedbávanie osobných ľudských vzťahov a spoločenoských kontaktov, ktoré sú vlastne podstatou.


Viac reči je o tom aj v medzinárodnom dokumentárnom filme (v súčasnosti v angličtine) CulturalCreatives.CC., na ktorom som pracoval jeden a pol roka. Film bol pozvaný na jesenný filmový festival v Kanade a niekoľko európskych kongresov.
Na tvojej webstránke som čítal, že ak sa niekto stane podporovateľom, môže vidieť aj iný obsah, ako len tí ktorí sa "len" registrovali. Cieľom je v podstate vytvorenie súkromného "komunitného webu" ? Alebo sa stane návštevník členom komunitného webu už po zaregistrovaní?


Tento web existuje vyše dvoch rokov. Ten film, ktorým sa ten celý príbeh začal, bolo treba nejakým spôsobom dostať k ľuďom. Keď sme vytvorili prvý film o kultúrnych kreatívcoch, svojim amatérskym spôsobom som vytvoril stránky, na jeho voľné šírenie v sieti. Vtedy ma vyhľadalo viac ľudí ponúkajúc pomoc, aby poskytli profesionálny rámec pre maďarský film. Vyhľadalo ma viac neuveriteľne nadšených, nesebeckých mladých ľudí, a do dnešného dňa pomáhajú v mojej práci. Maďarské a nové medzinárodné webové stránky (medzinárodné stránky nového celovečerného dokumentárneho filmu) chvália prácu Toro Gegely-a, ktorý venoval dlhé týždne svojho života zadarmo, aby vytvoril vhodnú platformu pre moje práce. Aj on je skutočný KK. Keďže stránka je pre prvé maďaské krátke filmy, nie je výslovne komunitný web. Na to je Facebook, atď. Nemáme centralizáciu, každý môže prevádzkovať toľko KK stránok, alebo písať blogy, koľko sa mu chce. Systém podporovateľov sme urobili preto, lebo celý projekt som financoval sám (s výnimkou konkrétneho daru, ktorý umožnil natáčanie v Švajčiarskej Ita Wegman klinike (Umenie liečenia, krátky film, kulturaliskreativok.cc/filmek) A aj preto, lebo človek sa snaží pochopiteľne nájsť podporovateľov.
Čo si myslíš o takom rozmachu spoločenských sietí? Podľa Teba, aké bude mať následky, to, že inernet tak prevládol?


Je možné a nutné rozumne používať vymoženosti ponúkané súčasnou technikou, ale ako som už spomenul vyššie, je dôležité nestratiť sa v neosobnom klamlivom svete elektroniky, na čo je mnoho príkladov. Múdro sa pripravme na dni, keď súčasný "starý" systém nahradí nový. Veľkou otázkou je, či nás bude dosť, či budeme dosť pripravený na dni, keď to všetko nastane. Mnohí na tom pracujeme, a nesmieme si dať nahovoriť, že súčasný systém je najlepší, a že je zreformovateľný. To hovoria tí, ktorí chcú profitovať do posledných chvíľ z tohto neľudského systému. Ale to nie je pravda a mnohí už mnoho rokov, a vytvárajú nový svet na rôznych geografických miestach, na čo presnejšie poukazuje môj najnovší medzinárodný celovečerný dokument s názvom: Cultural Creatives 1.0. THE (R)EVOLUTION.


Preklad maďarského článku na str. 51-55 bezplatného offline komunitného média magazínu smmag.eu http://smmag.eu/magazin-letoltes/2011-06.pdf.


Preložil jozovasko v spolupráci s priateľmi.


Spoločenská stránka Kultúrnych Kreatívcov v slovenčine na Facebook-u http://www.facebook.com/pages/Kult%C3%BArnyKreativizmus/202128313165975?sk=wall

June 20, 2011


Comments:

Posted by: Boba on June 21, 2011, 5:15 p.m.

Comment: Ćítala som kreativitu v manažmente a lobismus je stránka podobná. Demokraciu v Amerike dotvárajú aj veľký režiséry. Spomeniem, krásný film o starom MUDr. a jeho sestre Arménov, ktorí chceli vysvetliliť Amerike aké to u ních bolo a aké to bolo so zabíjaním s plynom. Naposledy som pozerala veľmi pekný film, AVATARY?. Syn ma zavolal, mama podˇsi pozrieť dobrý film, ja som ho videl v kine. Skončil a ja som mu povedala, vidíš ako sa krásne ospravedlnili veľkým INDIÁNOM. Syn sa na mňa nezrozumiteľne pozrel.

Sorry, comments are closed for this item.

"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká." - MH

"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká." - MH


Free BIOS Campaign

Free BIOS Campaign

Recent Features

Recent Blogs

Recent Photos Gallery

Most Viewed No warranty

Links

 • Lauren A. Colby
 • Not f'd — you won't find me on Facebook
 • ANTI-STATE•ANTI-WAR•PRO-MARKET
 • Môj veréjny mediagoblin
 • Kniha vitazstvo nad rakovinou
 • English to Slovak Slovak to English (certified)
 • Video vitazstvo nad rakovinou
 • gentoo.org
 • Made with Django.
 • Go To Project Gutenberg
 • Stanislaw Lem
 • Slashdot
 • [FSF Associate Member]
 • Weather
 • http://www.iherb.com
 • Mastodon