Týždeň slovenských knižníc 2013 v Slovenskej národnej knižnici v Martine

By Anna

April 7, 2013

Už po štrnásty raz sa v mesiaci knihy v marci konal Týždeň slovenských knižníc. Tento rok bol prezentácii činnosti knižníc venovaný týždeň od 18. do 25. marca. Slovenská národná knižnica aj tento rok pripravila rad podujatí. Pristavme sa však pri jednom.
Pracovníčka Oddelenia doplňovania Edita Mäčková pripravila životopisné pásmo o sv. Cyrilovi a Metodovi pri príležitosti osláv 1150. výročia ich príchodu na naše územie - Svetlo poznania svieť národom našim. V pásme priblížila život na Veľkej Morave v čase ich príchodu, slovanských bohov a ich uctievanie. Poukázala na nie vždy jednoduchý život oboch bratov, na ich pôsobenie na Veľkej Morave a aj na život pokrstených Slovanov. Vyzdvihla úlohu Konštantína a Metoda nielen pri šírení kresťanstva, ale hlavne pri ich kultúrnom prínose – zavedenie slovanského písma hlaholiky, ktorá lepšie zachytávala slovanské hlásky než dovtedy používaná latinka, ako aj zavedenie staroslovienčiny ako liturgického jazyka. Spomenula aj preklady biblie a evanjeliára do staroslovienčiny, či založenie učilišťa - školy vyššieho typu po vzore Byzancie, v ktorom sa vzdelávali Slovieni v svojom jazyku. Nezabudla ani na preklad prvého zákonníka – Zakon sudnyj ljudem. Pásmo nacvičila s ochotnými kolegyňami a kolegami. Sprievodné slovo čítala ako vždy excelentne pani Gabika Hamranová, alternovaná pani Erikou Poloncovou. V úlohe pohaniek sa predstavili dámy Erika Skaličanová, Mária Dubská a Miroslava Trnovská (pamätáte sa ešte na vlaňajšiu pramatku?). Životopis sv. Konštantína predniesol pán Lukáš Buzek, alternoval Igor Dobrovolný, život Metoda zase pán Jozef Keráčik. V úlohách kresťaniek sa predstavili dámy Eva Martinusíková, alternovala Emília Pakánová, Mária Nebošková a Katarína Olejňáková. Nesmieme zabudnúť na Martinu Skachovú, ktorá sa pripravovala na rolu kresťanky, aby tesne pred otvorením TSK v nedeľu ochorela a pochváliť chceme aj pani Martinusíková a Pakánovú, ktoré jej úlohu rýchlo nacvičili a presvedčivo predniesli. Jednotlivé časti pásma úspešne predeľovali hudobné vstupy pani Martiny Božekovej a Petra Jahnátka. Tohto roku sa nám nepodarilo zabezpečiť „živú hudbu“, ale reprodukovaná ju dobre nahradila.
Ako vždy, aj tohto roku nemalou mierou k úspešnej prezentácii prispeli aj ďalšie kolegyne a kolegovia: p. Viera Hatarová ako koordinátorka akcií Týždňa slovenských knižníc, Anna Horičková ako pomocná réžisérka bez hlasu, Michelle Kožuchová Bajema graficky pripravila plagáty v pozadí scény, páni Pavol Jankovič a Milan Hronček, ktorí pomáhali s dekoráciami a obetavo v zlom počasí odpílili jednu vetvu, aby na scéne mohol byť obetný strom, Milan Novák, ktorý pripravil malé kalendáriky, Vladimír Bullo, ktorý zadarmo zapožičal krčahy a retiazky s krížikmi zo svojho starožitníctva. Ak som na niekoho zabudla, prosím o prepáčenie.
Pásmo dokumentovala naša fotografka pani Danka Votková.
Čo dodať na záver? Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli, v prvom rade herečkám a hercom, ktorí nakoniec uznali, že sú úžasní, hoci sa na začiatku zdráhali vystupovať pred toľkou verejnosťou. Ďakujeme aj našim divákom, ktorí nám zatlieskali. Tešíme sa, že sme sa takto dôstojne rozlúčili so všetkými, ktorí nám trinásťkrát držali palce a rozhodli sme sa, že žezlo odovzdáme mladším. Dúfame, že sa tohto žezla naozaj niekto chytí a ja budem o rok už z pozície diváka hodnotiť 15. ročník TSK.

Anna

There's more pictures of this, if you want to see them...← newer | older →

Comments

Posted by: Valdo on Aug. 23, 2013, 9:51 p.m.

Comment: Ale ste sa vyparádili :-)

Sorry, comments are closed for this item.

Thanks for reading.

"Televízia nie je nepriateľ, televízia sa dá vypnúť." JW

"Televízia nie je nepriateľ, televízia sa dá vypnúť." JW


I support free software

I support free software

Features Archives

Recent Blogs

Recent Videos

Recent Photos Gallery

Most Viewed Features

Links

 • Lauren A. Colby
 • Not f'd — you won't find me on Facebook
 • ANTI-STATE•ANTI-WAR•PRO-MARKET
 • Môj veréjny mediagoblin
 • Kniha vitazstvo nad rakovinou
 • English to Slovak Slovak to English (certified)
 • Video vitazstvo nad rakovinou
 • gentoo.org
 • Made with Django.
 • Go To Project Gutenberg
 • Stanislaw Lem
 • Slashdot
 • [FSF Associate Member]
 • Weather
 • http://www.iherb.com
 • Mastodon