Výstava Odkaz na pergamene

By Anna

November 18, 2009

Hlaholské listy hlohovské z konca 13. alebo zač, 14. stor. Slovenská národná knižnica v Martine s finančnou podporou Agentúry pre podporu vedy a výskumu pracovala na projekte – Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pregamenových dokumentov v Slovenskej národnej knižnici. Na projekte pracovali dve oddelenia – Archív literatúry a umenia SNK a Oddelenia konzervovania a reštaurovania dokumentov. Po ukončení prác pripravili pracovníci SNK výstavu Odkaz na pergamene, ktorú pre verejnosť otvorili 4. 11. 2009 v priestoroch Slovenského národného literárneho múzea SNK. Hebrejský kódex z 18. stor.Vo fondoch Archívu literatúry a umenia sa nachádza 200 pergamenových rukopisov francúzskej, talianskej, nemeckej, českej a slovenskej proveniencie od 11. do 20. storočia. Výstava prezentuje len ich časť. Sú písané v jazyku latinskom, nemeckom, slovenskom atď. Zachovali sa aj zlomky písané hlaholikou či po hebrejsky. Na výstave sa oboznámite s výrobou pergamenu, jeho spracovávaním a použitím, ako aj nástrojmi, ktoré sú pri jeho výrobe potrebné. Súčasťou výstavy sú aj ukážky rôznych pečatí. Fragmenty kódexov zachované na väzbách kníh z 15. - 16. stor. K výstave bol vydaný krásny katalóg, na príprave ktorého sa podieľali pracovníci SNK: Ing. A. Maková, Mgr. M. Brincková, Ing. I. Kuka a foto A. Jančiová. Na fotografiách sú zábery z otvorenia výstavy, ako aj ukážky pergamenových dokumentov: listina cisára Karola VI. z r. 1727, listina cisára Leopolda I. z r. 1659, hebrejský kódex z 18. storočia, Bratislavský antifonár z rokov 1487-88, Hodinky z 15. storočia, hebrejský fragment zo 14.-15. storočia, Hlaholské listy hlohovské z konca 13. alebo začiatku 14. storočia /odpis staršieho textu/ a fragmenty kódexov zachované na väzbe kníh z 15.-16. storočia.

Výstava potrvá do 2. polovice januára 2010, ak pôjdete okolo, zastavte sa, ste srdečne vítaní.

Anna Horičková

There's more pictures of this, if you want to see them...

Comments:

Sorry, comments are closed for this item.

Thanks for reading.

“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.” FSF

“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.” FSF


Powered by GNU, retro-style

Powered by GNU

Weblog Archives

Recent Features

Recent Videos

Recent Photos Gallery

Most Viewed Blog

Links

 • Lauren A. Colby
 • Not f'd — you won't find me on Facebook
 • ANTI-STATE•ANTI-WAR•PRO-MARKET
 • Môj veréjny mediagoblin
 • Kniha vitazstvo nad rakovinou
 • English to Slovak Slovak to English (certified)
 • Video vitazstvo nad rakovinou
 • gentoo.org
 • Made with Django.
 • Go To Project Gutenberg
 • Stanislaw Lem
 • Slashdot
 • [FSF Associate Member]
 • Weather
 • http://www.iherb.com
 • Mastodon